CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SEN VIỆT

Mã số thuế: 0314076666 - Email: info@giaiquyetphasan.com

Số 36 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

icontw.png

Sau khi ALCII phá sản, Việt Nam còn bao nhiêu công ty cho thuê tài chính?

Thống kê của NHNN cho thấy, sau khi Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) phá sản thì số lượng các công ty tài chính đã giảm từ 11 xuống 10 công ty.

Trong đó có 3 công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài gồm: Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam; Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam; Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease.

Ngày 12/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra quyết định về việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của ALCII. Đây được xem là Công ty tài chính đầu tiên được phá sản tại Việt Nam.

Trước đó, do việc ALCII kinh doanh thua lỗ, âm vốn và nợ quá hạn mất khả năng thanh toán đối với của nhiều khách hàng, ngày 29/3/2016, NHNN đã ban hành quyết định không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với ALCII và yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

Tổng nợ phải thu của ALCII là trên 15.700 tỷ đồng và gần 32.400 USD. Tổng nợ ALCII phải trả cho các chủ nợ và khách hàng là trên 10.160 tỷ đồng và hơn 8,5 triệu USD. Số dư tồn quỹ còn lại của ALCII khoảng 19 tỷ đồng (trong đó khoảng 10 tỷ đồng ký quỹ).

Ngày 30/5/2016, ALCII đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân TP HCM yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đến ngày 15/12/2016, Tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Tính đến thời điểm trước khi Tòa án Nhân dân TP HCM công bố quyết định kể trên, theo số liệu đối chiếu và thống nhất giữa các bên liên quan, các thông tin về chủ nợ, người mắc nợ, số nợ tuyệt đối và danh sách tài sản còn lại của ALCII đã được xác định.

Danh sách các công ty cho thuê tài chính tính đến 30/6:

 

Hồi cuối năm ngoái, Agribank có thông báo về việc bán Công ty cho thuê tài chính ACLI nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phương án xử lý pháp nhân đối với công ty con này.

Khi đó, Agribank mời gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đăng ký mua ALCI trước ngày 15/12/2017. Tuy nhiên đến nay, thông tin kết quả về việc bán này chưa được ngân hàng công bố công khai.

ACLI thành lập năm 1998 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Năm 2008, công ty có kế hoạch IPO thông qua đấu giá hơn 5 triệu cổ phần với mức khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần. Dự kiến sau khi hoàn tất IPO, vốn điều lệ của Công ty sẽ là 350 tỷ đồng. Tuy nhiên sau hai lần đấu giá đã không có nhà đầu tư nào tham gia mua cổ phần, ACLI giữ nguyên vốn điều lệ 200 tỷ đồng đến nay và Agribank hiện vẫn nắm 100% vốn công ty.

Nguồn: Khánh Linh/ An Ninh Tiền Tệ & Truyền Thông

Bài viết khác