CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SEN VIỆT

Mã số thuế: 0314076666 - Email: info@giaiquyetphasan.com

Số 36 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

icontw.png

Giải thể hay phá sản doanh nghiệp?

Giải thể và phá sản có nhiều điểm giống nhau khiến nhiều người hay nhầm lẫn. Nhìn chung, phá sản và giải thể đều dẫn đến việc:

+ Bị thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp;

+ Phân chia tài sản còn lại cho các chủ nợ;

+ Giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Những điểm khác nhau cơ bản giữa giải thể và phá sản:

Tiêu chí phân biệt

Giải thể

Phá sản

Nguyên nhân

Xuất phát từ ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp; kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc bị thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Bản chất thủ tục

Là thủ tục hành chính, do doanh nghiệp tự mình quyết định hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định giải thể, thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Là thủ tục tư pháp, do Tòa án có thẩm quyền tiến hành theo những trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản 2014

Hậu quả pháp lý

Chấm dứt hoạt động và xóa tên của doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh

Không phải bao giờ cũng dẫn tới việc doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh

Thái độ của Nhà nước

Quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, người quản lý điều hành không bị hạn chế

Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành

 

Bài viết khác