CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SEN VIỆT

Mã số thuế: 0314076666 - Email: info@giaiquyetphasan.com

Số 36 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

icontw.png

Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phá sản

 

Ngày 6/8, trả lời phóng viên Thời báo Ngân hàng, Quản tài viên Chu Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt – đơn vị trực tiếp thụ lý vụ xử lý phá sản đối với ALCII cho biết, sau hơn một năm đối chiếu, thống nhất các số liệu, đến nay Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định phá sản đối với ALCII.

Ông Chu Minh Đức cho biết, tính đến thời điểm trước khi Tòa án Nhân dân TP.HCM công bố quyết định kể trên, theo số liệu đối chiếu và thống nhất giữa các bên liên quan, các thông tin về chủ nợ, người mắc nợ, số nợ tuyệt đối và danh sách tài sản còn lại của ALCII đã được xác định.

Theo đó, tổng nợ phải thu của ALCII là trên 15.700 tỷ đồng và gần 32.400 USD. Tổng nợ ALCII phải trả cho các chủ nợ và khách hàng là trên 10.160 tỷ đồng và hơn 8,5 triệu USD. Số dư tồn quỹ còn lại của ALCIIkhoảng 19 tỷ đồng (trong đó có khoảng 10 tỷ đồng ký quỹ).

Cũng theo ông Đức, đến thời điểm hiện tại, mặc dù một số chủ nợ chính của ALCII vẫn chưa đồng thuận về phương án sắp xếp các khoản nợ vào nhóm nợ có hoặc không có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức ra văn bản giải quyết cuối cùng. Vì vậy, việc công bố phá sản ALCII đã được thực hiện.

Trước đó, do việc ALCII kinh doanh thua lỗ, âm vốn và nợ quá hạn mất khả năng thanh toán đối với của nhiều khách hàng, ngày 29/3/2016, Ngân hàng Nhà nướcđã ban hành Quyết định số 457/QĐ-NHNN về việc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với ALCII và yêu cầu doanh nghiệpnày thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

Đến giữa tháng 12/2016, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1016/2016/QĐ-MTTPS để mở thủ tục phá sản đối với công ty này. Đồng thời, Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt (TP.HCM) được giao làm đơn vị tập hợp, đối chiếu nhằm xác định chủ nợ, người mắc nợ, số nợ cụ thể và danh sách tài sản còn lại của ALCII sau khi tuyên bố phá sản.

Nguồn: Theo Thạch Bình/ Thời báo Ngân hàng

 

Bài viết khác